سال نو مبارک

93/01/16
فرستاده شده توسط  مدير سايت
1422 بار نمایش
شرکت مهندسی نوآوران بسپار سالی سرشار از موفقیت برای همکاران گرامی آرزو دارد.

و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد
و نیلوفری را که در سبزه زار ها می رویند نوازش میدهد و آنگاه پربار چمن را
به نظاره می نشیندو همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابد ناله نی را می شنود و

وظیفه دار این پیام میگردد . . .

سال نو مبارک